evala, Anechoic Sphere
Synesthesia X1 - 2.44 (1)
Synesthesia X1 - 2.44 (2)
Synesthesia X1 - 2.44 (3)
Journey on the Tongue
MUTEK.jp 2018, evala
Acoustic Vessel, Odyssey SXSW2018 (2)
Acoustic Vessel, Odyssey SXSW2018 (1)
evala Our Muse ACC 2018 (1)
evala Our Muse ACC 2018 (2)
evala Our Muse ACC 2018 (4)
evala Our Muse ACC 2018 (5)
evala Womb of the Ants ACC 2018 (1)
evala Womb of the Ants ACC 2018 (2)
evala Womb of the Ants ACC 2018 (3)
evala Womb of the Ants ACC 2018 (5)
evala Womb of the Ants ACC 2018 (4)
evala [See by Your Ears] Sonar+D 2017
evala [See by Your Ears] Sonar+D 2017
evala [See by Your Ears] Sonar+D 2017
evala [See by Your Ears] Sonar+D 2017
evala [See by Your Ears] T-shirts
hearing things #Metronome
evala Otocyon megalotis ICC 2013
See by Your Ears, Logo Long ver.
evala, Studio&Lab. See by Your Ears (2)
evala, Studio&Lab. See by Your Ears (1)
evala, Studio&Lab. See by Your Ears (3)
See by Your Ears, Poster for EDGEof